اسکناس ملکهمقایسه کالا (0)


استرالیا 5 دلار تک بانکی پلیمر 2005
انگلستان 10 شیلینگ تک بانکی 1988
باهاما 1 دلار تک بانکی 1974
باهاما 1/2  دلار تک بانکی 2001
باهاما 1/2 دلار تک بانکی 1968
باهاما 3 دلار تک 1968

باهاما 3 دلار تک 1968

تصویر اسکن شده است..

120,000 تومان

برمودا 1 دلار تک بانکی 84-1972
برمودا 2 دلار تک بانکی 1996
برمودا 2 دلار تک بانکی 2000
بلیز 1  دلار تک بانکی 1976
بلیز 2 دلار تک بانکی 2007

بلیز 2 دلار تک بانکی 2007

جفت موجود است..

22,000 تومان

جبل الطارق 10 پوند تک بانکی 1995
جبل الطارق 10 پوند تک بانکی 2002
جبل الطارق 5 پوند تک بانکی 1988
جبل الطارق 5 پوند تک بانکی 2000
نمايش 1 تا 15 از 36 (3 صفحه)